Cố thệ giai tùy phong ( Phụ tử, quân thần, chiến trường, kinh điển, hoàn HE )

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Băng cốt thanh hàn. (Đồng tác giả "Đã thành thương") Bộ này là favorite list của Mèo á, cô Lovesmdanmei có post, Mèo up lại làm kỉ niệm. Cha này Mèo đảm bảo không tra, cha không tra cha không tra, ngược 1/3 quyển khúc sau là ngọt rồi. P/s Hàng dài vỡi mều, post lên laptop đứng luôn 😵😵😵 Nvc: An Thịnh - An Tử Ý

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: