coffe, oải hương và mỹ nhân ngọt ngào // knj

Giới thiệu truyện:

nghệ sĩ hàng đầu và cô chủ quán coffe đầu hẻm. có thể có H hoặc không.

Danh sách chương: