|Collection| Shit Treasure 13 say

Đăng bởi: Qad_Darcy

Cập nhật: 24-02-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tổng hợp lại những câu nói diss nhau, tự diss của các bạn trẻ nhà khó báu số 13^^ Choi Hyunsuk Park Jihoon Kanemoto Yoshinori Kim Junkyu Ha Yoonbin Takata Mashiho Yoon Jaehyuk Hanada Asahi Bang Yedam Kim Doyoung Watanabe Haruto Park Jeongwoo So Junghwan

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: