|Collection| Shit Treasure 13 say

Giới thiệu truyện:

Tổng hợp lại những câu nói diss nhau, tự diss của các bạn trẻ nhà khó báu số 13^^ Choi Hyunsuk Park Jihoon Kanemoto Yoshinori Kim Junkyu Ha Yoonbin Takata Mashiho Yoon Jaehyuk Hanada Asahi Bang Yedam Kim Doyoung Watanabe Haruto Park Jeongwoo So Junghwan

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: