Come share with me _Molang_Team_

Đăng bởi: _Molang_Team_

Cập nhật: 10-04-2018

Tag:#molang


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Bạn có ý tưởng nhưng không biết viết thế nào? Vào đây và tụi này sẽ giải quyết vấn đề đó.-. Yên tâm làm việc CÓ TRÁCH NHIỆM và RẤT ĐÁNG TIN. P/s: Một khi con boss nói nhấn mạnh là cái gì thì điều đấy thường là ngược lại so với cái lời nó nói.-.

Danh sách chương: