(12cs) Ultimate power

Giới thiệu truyện:

Khi con người dần trở nên thực dụng, ích kỷ, dối trá và tham vọng qúa nhiều. Ngay cả đấng tối cao còn không chấp nhận nổi đó là giống loài mà mình tạo ra. Người quyết định sẽ tiêu diệt toàn bộ con người, toàn bộ hệ sinh thái và tạo ra một thế giới mới. Một thế giới chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc. Nhưng làm sao đây? Khi sức mạnh của người chẳng còn ở đó nữa. Sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới ấy đã bị đánh cắp. Chúa đã phẫn nộ.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: