( Công chúa sinh đôi) Mối Thù Hận

Giới thiệu truyện:

Sao người bất hạnh luôn là nó, người luôn có được hạnh phúc lại là chị mình!? Rõ ràng hai người là sinh đôi, nhưng tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy. Nó không cam..... "Biến đi, đừng lại gần tôi" "Im đi đừng nói nữa" "Ai cứu tôi với" "Là các người dồn tôi vào thôi" "Chết hết đi" "Hahahahahaha......!!"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: