Công chúa thành vương phi_Tiếu Dương

Giới thiệu truyện:

Đây là bộ truyện của tác giả Tiếu Dương. Với sự edit lại của #Bunn và chị Hằng. http://webtruyen.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/ Mình thật sự cuối đầu xin lỗi vì edit lại bộ truyện này mà chưa được sự đồng ý của hai chế editor. Nếu chủ chuyện và editor không đồng ý thì mình sẽ gỡ chuyện xuống #thànhthậtcuốiđầuxinlỗi

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: