[Countryhuman] - In The Darkness

Đăng bởi: Stusuki_Kamano

Cập nhật: 08-08-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Chào mừng đến bãi rác của mình. Mình sẽ viết Hetalia lẫn O.C của mình nha. Truyện sẽ có vài cảnh gay moment NhOa (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵).

Danh sách chương: