( Creepyasta Oc) The Scissors.

Giới thiệu truyện:

I'm sorry, you have to die Cái chết có phải là trừng phạt? Hay là sự giải thoát? Hãy để tôi giúp bạn! Gọi tôi là The Scissors.

Danh sách chương: