[Creepypasta]- Chúng tôi là một gia đình

Giới thiệu truyện:

Ship cặp mị thik nà: Jeff_ Jane E.J_ Nina L.J_ L.Jil Toby_ Clockwork Helen(Bloody Painter)_ Dina(Judge Angels) Dr. Smiley_ Nurse Ann Ben_ Sally Nếu còn thiếu thì mấy chế bổ sung góp ý cho mị nha☺. Đặt hàng đê!!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: