( Creepypasta OC ) Demons...

Giới thiệu truyện:

Anlisa... Đứa con của quỷ.... Nó đã sinh nhầm hành tinh... Và nó rất khát máu...chỉ có mùi vị của con người... Mới có thể làm con quỷ đó sống mãi mãi.... " You are the victim of demons...." ---------------- Chú ý * Nội dung có chứa vài cảnh hư cáu và cần cân nhắc trước khi xem ! My bìa : Google

Danh sách chương: