[ Creepypasta ] Jeff The Killer x Reader

Giới thiệu truyện:

Nhân vật k đc mặt định giới tính Tên : your name viết tắt y/n ( tên của bạn ) Bản quyền chỉ có duy nhất trên Wattpas Tác giả Mintoti Thể loại : creepypasta , BE Bạn đã từng yêu chưa? Yêu một người không nên yêu. Yêu một người đàn ông nguy hiểm, anh ấy có thể giết bạn bất cứ lúc nào. Yêu một người bị xa lánh, ghê tởm, sợ hãi, thậm chí họ thấy anh ta là ma quỷ máu lạnh. Bạn đã từng yêu ai đó như thế chưa? Nhưng tôi yêu anh ấy rất nhiều đến nỗi tôi có thể quay lưng lại với thế giới để ở bên anh ấy. Tôi yêu người đó nhiều hơn bản thân mình bởi vì anh ấy là thần của tôi, sự cứu rỗi của tôi. Have you ever loved? Love a person should not love. Love a dangerous man, he can kill you at any time. Love someone who is alienated, disgusted, scared, even they see him as cold blooded demons. Have you ever loved someone like that? But I love him so much that I can turn my back on the world to be with him. I love that man more than myself because he is my god, my salvation. ----------------------------------------------------------------------- Lần đâu viết thể loại này có gì sai sót bỏ qua cho mị nga

Danh sách chương: