[ Creepypasta ] Jeff The Killer x Reader

Giới thiệu truyện:

" Tôi hi vọng một ngày nào đó...tôi sẽ quen với sở thích của hắn, thói quen và việc làm của hắn, và tôi nhất định sẽ quen với sự tồn tại của hắn. Người con gái đang yêu là tôi, hãy để tôi là một con yandere thù dai nhất...và tôi sẽ có đươc hắn nhanh thôi !" " Đợi em, kẻ sát nhân máu lạnh !"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: