[ Creepypasta ] Liu x reader

Giới thiệu truyện:

" Đa nhân cách ? " " Trên đời này còn tồn tại thứ đó sao ?" " Tôi không tin đâu !" " Tôi không tin những kẻ bị đa nhân cách !" " Liệu hắn ta....có giết tôi không nhỉ ?" " Người đàn tìm em trai mình..."

Danh sách chương: