(Creepypasta) Ngôi nhà của những sát nhân

Giới thiệu truyện:

Fic kể lại quá trình Slenderman mang từng sát nhân về ở chung tại Slender Mansion. Nguồn tại Wattpad và chỉ có ở đây

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: