[Creepypasta OC] _Cuộc sống thật sự của chính bạn_

Giới thiệu truyện:

Truyện chỉ dùng để xả stess những j mà mn đối sử vs mk và những j mk hiểu trong những câu ns cay độc của bn bè đối vs mk.........

Danh sách chương: