[Creepypasta OC] Kẻ Điên

Giới thiệu truyện:

" Kẻ bắt nạt và tên điên bất ổn Một vở kịch hoàn hảo dành cho tên điên. " *** "Giết hắn đi, ngươi không còn gì để mất rồi mà?" "Giết hắn? Giết hắn thì được gì?" "Không được!! Giết hắn là đồng nghĩa với giết người đấy! Ngươi muốn đi tù à?! Đừng ngu muội nghe theo lũ nông cạn kia,... Ngươi không muốn vào tù đúng không..? Đừng... Ta sợ vào tù... Đừng mà!!" "Các ngươi muốn làm gì thì làm, ta chẳng quan tâm. Dù gì các ngươi cũng chỉ là những con người khác, làm sao mà sánh được với ta đây?" *** Author: Melanie. (Mlee) Truyện chỉ được đăng trên Wattpad. Tình trạng: On Going.

Danh sách chương: