[creepypasta OCs ] NEW START

Giới thiệu truyện:

Clown gặp Black Bartender trong một lần sang London và khởi đầu mới của cả hai bọn họ.... Black Bartender thuộc về @KurogawaElen Clown là OC của mình

Danh sách chương: