(creepypasta x OC) My Family

Giới thiệu truyện:

Truyện này thì tui ship cặp: Jeff x Jane Sally x Ben Eyeless Jack x Nina Liu x Lucy Masky x Nurse Ann Toby x Clockwork H.P x Dina J.L x J.L Vân vân và mây mây

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: