Creepypasta x reader ( What is love ? )

Giới thiệu truyện:

(Chú ý, Fic không dành cho những thanh niên nghiêm túc,đây là fic viết đầu tay nên chứa nhiều thứ phi logic) Vốn dĩ là ác quỷ thì có cố gắng sống cuộc đời phàm trần thì thượng đế cũng không cho phép Cô đã cố sống như con người , nhưng cô nghĩ mình nên cùng với họ thì hơn Cô nghĩ là mình yêu thương họ ... những kẻ sát nhân ấy. Từ ████████ ███ ███ ██ █████ À không, không phải đó là trước kia, bây giờ cô là YN

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: