Creepypasta- Những tài liệu bị mất

Giới thiệu truyện:

Creepypasta, 1 cụm từ khá là quen thuộc đối với những fan mê truyện kinh dị. Trong câu chuyện này mị sẽ kể cho mấy cưng nghe về những tài liệu bị mất trên Deepweb. Mong mấy cưng sẽ thích.😈😈😈😆😆😆

Danh sách chương: