CrossFire Legends : [ Do You Know The Zombie ? ]

Giới thiệu truyện:

Bạn là một người có bậc xếp hạng là thấp nhất ! Nhưng bạn có dám ra chiến trường để hỗ trợ đồng đội ? Cùng xem nào ! Tên truyện : Crossfire Legends : [ Do You Know The Zombie ? ] . Tác giả : Yumaki_Tsundere_2003 . Lưu ý : Có vài trường hợp sẽ lấy tranh ảnh hay video ! . Sẽ có vài chỗ nó Mary sue ! . Có vài chỗ sẽ sai hay chưa hay nên nhắc tôi nhé ! . Có thê hiếp dâm con mắt người đọc nên cân nhắc trước khi đọc ! .

Danh sách chương: