Crush à..! Yêu Tao Đi!?

Giới thiệu truyện:

Một câu chuyện nói về hành trình tán đổ crush của một cô gái! --- Tiêu đề có lẽ không liên quan đến câu truyện.. --- Một tác phẩm thứ 3 của ta, mong ủng hộ!

Danh sách chương: