Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ (NP)

Giới thiệu truyện:

Hạ Y - (Nhinhikaki) Sủng văn , nhất thụ đa công (8×1) có H( nhẹ) , ngôn trá hình .Các công cực kì sủng bé thụ Thụ tinh nghịch × ôn nhu, bá bạo, tổng tài, bác sĩ, trùm Mafia ....Công...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: