Cuộc chơi sống còn

Đăng bởi: yukino_kinamoto

Cập nhật: 16-11-2018

Tag:#khámphá#kinhdị


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Có 20 người vô cuộc chơi này là phải hi sinh mỗi tập nghĩa là sẽ có 20 người đc vô truyện và mỗi người sẽ có hai vũ khí và vũ khí dự phòng,chuẩn bị sẵn sàng để chơi nào và nếu không sống nổi thì chỉ có chết thôi :3

Danh sách chương: