Cuộc phiêu lưu của tác giả :v

Giới thiệu truyện:

Thì nói về cuộc phiêu lưu của con tác giả,hơi ảo :v Tác phẩm bị anime hoá,có máu me/lãng mạng. Comment nếu có sai xót để em sửa. Nếu không thích có thể clickback -Lưu ý: +)Tác phẩm BỊ ANIME HOÁ,dị ứng thì tránh xa +)Các thông tinh trong đây đều có thật,ví dụ như đường Clinton,... +)Nhắc lại anime hoá nên tránh xa +)Nếu không thích,mọi người có thể click back

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: