Cuộc rượt đuổi với tử thần

Giới thiệu truyện:

Thứ đáng sợ nhất không phải là quỷ dữ, mà chính là tâm địa con người! Author:-CallMeSun- Tình trạng:Đang tiến hành VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NÊN HÚ MỘT TIẾNG VỚI SUN TRƯỚC KHI MANG ĐI, LƯU Ý LÀ GIỮ NGUYÊN BẢN, KHÔNG BÔI XÓA VÀ NHỚ THÊM NGUỒN TRUYỆN. KHÔNG NHẬN TRỨNG UNG TRỨNG THỐI, CHỈ NHẬN GẠCH ĐÁ EM MANG VỀ XÂY NHÀ:3 NHỮNG TÌNH TIẾT TRONG CÂU CHUYỆN MANG TÍNH ẢO TƯỞNG KHÔNG HỀ NHẸ VÀ BỘ NÃO CỦA TÁC GIẢ VÔ CÙNG DỞ HƠI NÊN CÓ SAI SÓT CHI(NHẤT LÀ CHÍNH TẢ) MONG ĐỘC GIẢ BỎ QUA CHO SUN! NHỮNG TỪ NGỮ DÙNG TRONG TRUYỆN CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG ĐÚNG 100% NÊN MONG QUÝ ĐỘC GIẢ BỎ QUA.

Danh sách chương: