Cuộc sống của Team Quẩy!

Giới thiệu truyện:

Mik sẽ ra một câu chuyện về OC của mình và lũ bn! Như tiêu đề, Team Quẩy chính là bọn này đây, lúc đầu 4 đứa 4 tính cách khác nhau nhưng đều chung 1 điểm là......... QUẬY!! Từ 4 đứa, tụi này rảnh rỗi sinh nông nỗi nên kéo thêm mấy đứa trong lớp, thậm chí mấy đứa ngoan rồi cũng sẽ thành quậy :)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: