Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới

Giới thiệu truyện:

Nói sao nhỉ, main thân là thiên thần nhưng lại rất chán đời nên bỏ thiên giới- nơi main sống- xuống nhân giới chơi. Mà thân phận của main không hẳn chỉ là thiên thần không đâu, muốn biết thì cứ đọc đi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: