Cuộc sống ngày thường ở kí túc Idol Producer

Giới thiệu truyện:

Dựa trên quá trình tham gia Idol producer của các bạn trẻ Couple: Vương Tử Dị x Thái Từ Khôn Lâm Ngạn Tuấn x Vưu Trường Tĩnh Mộc Tử Dương x Linh Siêu .... NOTE: Bản thảo của Lilith đại nhân KHÔNG COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: