Cuối thời sống lại chi viên mãn (hố)

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Niệm trà sáp 23 tuổi Ứng Mộ Thần trọng du chốn cũ, nuốt thương tự sát tại na cái hoang phế đã lâu kho hàng lý. lúc đó, trong lòng nàng vui mừng, bóp cò tiền, nàng thậm chí nghĩ, nếu như chết tại đồng nhất điểm địa cũng xem như duyên phận lời nói, na nàng cũng tính cùng hắn "Chết tắc đồng huyệt". lại không biết, tử vong chỉ là khác nhất cái bắt đầu, tại nàng bất minh liền lý lúc, nhất bàn tay lạnh lẽo xúc thượng nàng gò má.

Danh sách chương: