Cường hãn Vương Phi và Vương gia phúc hắc

Giới thiệu truyện:

- Nước sông không phạm nước giếng, không phạm ta , ta nhu, phạm ta chỉ có chết Nàng xuyên qua thành trưởng nữ nhu nhược Mộc Hoạ Lam của Đại tướng quân lừng lẫy , tuy có cha là chỗ đứng nhưng thường bị khi dễ ? Sao phải xoắn , nàng tự tay xử lí công chúa được sủng ái của Hoàng Đế , tiễn nàng ta xuống địa ngục, lại tự tay san bằng cả Thành Tuyên Quốc chỉ vì đệ đệ khả ái bị khinh thường . Nàng tài hoa dung mạo ngang Tiên tử , bá đạo ngang tàng hơn tu la ... Gặp phải Vương gia phúc Hắc liền cùng hắn thống nhất Giang sơn . - Bìa : Nguồn mạng ; Printerest - TÁC GIẢ : Violet Nguyễn (Ra chương mới hàng tuần vào thứ 7 , CN tầm 1h30 trưa)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: