Cuồng Ngạo Cốt Phế Tài Tam Tiểu Thư Muốn Ngịch Thiên [ XK, Dị giới, nữ cường ]

Giới thiệu truyện:

Văn Án : Hai mươi mốt năm sống trên cõi trần thế này, từ quá khứ đau khổ bị vùi lấp mà đứng dậy, tưởng rằng lão thiên có mắt cho tương lai gặp hai người gọi 'tri kỷ' và 'một nửa trái tim' cứ tưởng mọi chuyện êm đẹp mà diễn ra, cho đến ngày bị phản bội mà chết đi. Lần nữa mở mắt, tam tiểu thư phế tài ? Ta không phải phế tài ! tốc độ tu luyện đạt thần tốc bị xem là phế tài ? Tinh thần lực quá đỗi mạnh mẽ ! Khế ước thú cũng là Phượng Hoàng trong truyền thuyết ! Dọa người, ai gọi nàng ta là phế sài thì ngươi chính là không có mắt ! Chính văn : đang tiến hành Phụ chương : Hên xui Thể loại : XK, 1v1, nữ cường, huyền huyễn, dị giới, HE.

Danh sách chương: