Cuồng sát

Giới thiệu truyện:

Chuyển truyện từ nick kia sang nick này nên đừng bảo mị ăn cắp truyện hen'-')))sẽ BE hoặc ko...'-')))

Danh sách chương: