Cửu Linh Quang Vinh Quân Tẩu

Giới thiệu truyện:

Cửu Linh Quang Vinh Quân Tẩu Xuân Vị Lục Converter: tieuquyen28 Link: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=150112 Văn án: Đoàn bộ người nhà khu tân lâu 302 phòng tân quân tẩu Trần Vân ở đi vào. Nhưng là nàng không biết Bên trái 301 phòng ở sau khi sống lại oán giận ngày oán giận cực phẩm nông gia quân tẩu. Bên phải 303 phòng ở theo thế kỷ 21 xuyên việt trở về một lòng nghĩ đại triển kế hoạch lớn sự nghiệp hình quân tẩu. Bất quá, Trần Vân tỏ vẻ mặc kệ, nàng chỉ muốn cùng nàng nam nhân hạnh phúc sinh hoạt tiếp tục.

Danh sách chương: