CYNTHIA WALLENDA - HỒI ỨC VỀ KYOTO

Giới thiệu truyện:

Như vở Hamlet, Shakespeare đã viết : '' For in that sleep off death, what dreams may come. When we have shuffled off this mortal coil. '' '' Bởi trong giấc ngủ của cõi chết ấy, những giấc mơ nào sẽ đến. Khi chúng ta đã thoát ra khỏi cái thể xác trần tục này. '' Câu chuyện này cũng tượng tự như vậy. Chỉ cần bạn tin thì chúng tôi sẽ kể. * Mọi hành động copy lời văn, ngôn ngữ đều là đạo văn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn với truyện.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: