[ Đ O Ả N ]

Giới thiệu truyện:

Những đoản văn nho nhỏ do chính bản thân tớ viết ngẫu hứng không theo một quy luật nào cả. Có thể rất nhàm và nhảm...

Danh sách chương: