Đặc Thù Án Kiện Điều Tra Tổ 特殊案件调查组 - Dịch Dung Thuật Cửu 易容术九

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Đặc Thù Án Kiện Điều Tra Tổ (Tổ Chuyên Án đặc biệt) - 特殊案件调查组 Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu - 易容术九. Thể loại: hiện đại, trinh thám tâm lý, 1×1, cường cường, hổ công (có chút chút), HE. Tình trạng: 4 phần. Tình trạng edit: Đang tiến hành. Nguồn & spoil: Lâm Phong. Trans: QT ca ca. Editor: Amethyst Ngày bắt đầu: 5/12/2014 Raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1165447 Edit/Beta by: https://emeraldamethyst0401.wordpress.com ________________________________________ 【 Bản Reup chưa được sự chấp nhận của nhà edit. Xin đừng repost/edit khi chưa xin phép. Đừng quên ủng hộ các editor và beta-er bằng cách like/share các tác phẩm của họ! 】 【 Permission wasn't granted by the editor and beta-er to repost. Please do not repost/edit without permission but sharing this post is welcomed. Don't forget to support the editor(s) and beta-er(s) by like/share their work! 】

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: