Đại Cung (Yoonsic Ver)

Đăng bởi: TinHin98

Cập nhật: 04-10-2015


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tân Tịnh chín năm. Chính Dương Đế đăng cơ vừa tròn mười năm, Chính Dương Đế đã ba mươi lăm tuổi, chỉ có duy nhất người con là Trường Sở công chúa, trời sinh yếu ớt. Lúc vừa cách Tiết Trung Thu không tới ba ngày, Chính Dương Đế đột nhiên lập Trường Sở công chúa làm thái tử, cả nước xôn xao, trong lịch sử không phải là chưa xuất hiện nữ đế, nhưng, cũng chỉ xuất hiện qua một vị, và cũng là tiền triều khai quốc nữ hoàng, đến nay đã hơn năm trăm năm, Hạo Thiên Nữ Vương chung sinh vị giá, cuộc đời có rất nhiều sự tích, nhưng bao biếm bất nhất. Cho đến nay, trọng nam khinh nữ vẫn khắc sâu trong xương cốt mọi người, không nguyện chấp nhận việc như thế, trên hoàng thân quốc thích, dưới văn võ bá quan, bằng hữu cũng thế, chính địch cũng thế, không một ai là không phản đối. Mọi người đều không hiểu, Chính Dương Đế anh minh biết bao, làm thế nào lại đưa ra cái quyết định ngớ ngẩn như thế, tuy rằng tử tức bệ hạ yếu ớt, nhưng bệ hạ vẫn chỉ tuổi trung niên, cũng chưa vội, nếu quả thực không có con...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: