Đại Thần Rỏm

Giới thiệu truyện:

Bạn sẽ làm thế nào khi phát hiện mình đã chết? Bạn sẽ làm thế nào khi phát hiện mình đã chết nhưng lại có thể sống lại lần nữa? Bạn sẽ làm thế nào khi phát hiện mình sống lại lần nữa nhưng lại muốn đâm đầu vào xe cho chết quách đi? Trần Tú Mỹ bị xe tông, may mắn trọng sinh sống lại, nhưng tới khi hoàn toàn thanh tĩnh cô phát hiện bộ ngực cở C của mình được thay bằng hai khối mỡ chảy xệ và cái bộ phận dùng để đi tiểu của mình thế nhưng lại lồi ra một đoạn dài dài đáng nghi. Trần Tú Mỹ trực tiếp té xỉu.

Danh sách chương: