[ĐANG SÁNG TÁC] Đại tiểu thư trở lại

Giới thiệu truyện:

Đời trước, Tĩnh Lam- đại tiểu thư Tĩnh gia bị em gái cùng cha khác mẹ kiêm bạn thân Tĩnh Yên cướp gia đình, tài sản, vị hôn phu. Từ một tiểu thư tùy hứng, kiêu kì Tĩnh Lam một lần nữa trở lại tuổi 17. Tĩnh Yên! Thù cũ nợ mới Đại tiểu thư ta sẽ đòi lại bằng sạch.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: