| | ĐẠI TỘI ĐỐ KỊ | | COLLECT

Giới thiệu truyện:

Nếu bạn muốn tìm những tấm ảnh đẹp, hãy tìm đến chúng tôi. Vì chúng tôi đố kỵ, chúng tôi ganh ghét, nên những thứ chúng tôi vừa mắt cũng không có nhiều. Các bạn có muốn những tấm ảnh vừa mắt của đại tội này, các bạn có muốn tham gia chọn lọc cùng những ánh mắt khắt khe của team collect chúng tôi? Vậy thì hãy đăng ký, chúng tôi sẵn sàng phục vụ.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: