||ĐẠI TỘI THAM LAM|| REVIEW

Giới thiệu truyện:

Nếu bạn cần những lời nhận xét, nhược điểm, ưu điểm về tác phẩm của mình. Hãy đến với chúng tôi, vì chúng tôi tham lam, nên muốn được đưa ra nhiều lời góp ý tốt cho bạn hơn. Chúng tôi khao khát được thưởng thức tác phẩm của bạn. Như một thứ đồ quý giá ở trên bàn tiệc sang trọng, khiến cho mọi người muốn có được đó.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: