[ĐạiĐức] Lạc nhau có phải muôn đời.

Giới thiệu truyện:

Cậu biết không, đang vào hè, và cái sân trống ấy vẫn còn nguyên, đầy đất cát và sỏi bụi bặm. Cậu biết không, thu tới rồi, đông sang nhanh lắm, xuân cũng mau mau đến đấy. Cậu biết không, tớ muốn nói, kể tớ nghe đi, tớ bảo này, tớ... Cậu biết không, cô ấy cũng cần cậu. Cậu biết không?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: