[ Đam Mỹ 21+ ] [FULL] Tận Cùng Nỗi Nhớ

Đăng bởi: RJSHMVKisR_K

Cập nhật: 22-09-2018

Tag:#21#dammei#đammỹ


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

[Đam Mỹ] [Đã Hoàn] Truyện ngắn, từ 9-12 chap. Nhân vật chính : Lý Vũ Triệu × Triệu Hàn Vương [Văn án] Vũ Triệu tỏ tình với Hàn Vương nhưng bị từ chối Vũ Triệu quyết định lên kế hoạch để có được Hàn Vương Vũ Triệu yêu cầu Hàn Vương làm tài xế riêng cho mình Và một ngày, Hàn Vương đến đón Vũ Triệu đi học và rồi.... *chuyện gì sẽ xảy ra thì đọc đi rồi bạn sẽ biết :))*

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: