[Đam Mỹ] Ái Hậu Dư Sinh - Yên Thị

Giới thiệu truyện:

Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo công vs mỹ nhân thụ, H văn, ấm áp, ngọt ngào, chút ngược, đô thị tình duyên, thế gia, hắc bang. Tình trạng: Hoàn (93 chương + 8 phiên ngoại)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: