(Đam mỹ) Đá Xay Sữa Bò Đậu Đỏ - Nhất Cá Mễ Bính

Giới thiệu truyện:

Thể loại: Hiện đại, ngọt, cưới trước yêu sau, ngạo kiều biệt nữu tổng tài công x ôn nhu rộng lượng tiểu minh tinh thụ. Nếu bạn đã từng đọc Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh Thì đây chính là truyện dành cho bạn. Chủ nhà cực lực đề cử.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: