[ ĐAM MỸ ] Đoản h văn mỹ cường

Giới thiệu truyện:

1. Bông hồng pháp của ta Tác giả : Nul Nguyen Thể loại : niên hạ, ABO, tây phương, Alpha Đại tá mỹ công x Omega Thiếu tá cường thụ, đoản văn, có h 2. Song đầu xà Tác giả : Nul Nguyen Thể loại : tây phương, Dẫn đường giáo sư mĩ công x Lính gác trung tá cường thụ, đoản văn, có h Truyện sáng tác, yêu cầu không reup hay chuyển ver.

Danh sách chương: