[Đam Mỹ] Khôi Cốt Linh Sư.

Giới thiệu truyện:

[Đam Mỹ] Khôi Cốt Linh Sư Tác Giả: Nguyệt Dạ. Thể Loại: Xuyên Qua, Ma Pháp, Tương Lai, Tinh Tế, ABO, Sinh Tử,1x1, HE. CP: Lạnh Lùng, Muộn Tao Mỹ Nam Alpha Công x Thích Ăn Độc Miệng Vô Thuộc Tính Thụ. Nhân Vật Chính: Cô Lam - Area. Lời Tác Giả: Truyện viết vì vui và không hề có thử nghiệm trước. Ai thích cứ xem không thích mời bấm quay lại. Không chấp nhận bất cứ ngôn từ kích thích nào hết.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: