[ Đam mỹ ] Tôi chỉ muốn cảm nhận tình yêu

Giới thiệu truyện:

Tôi là Tư Nhiên ,22 tuổi Đã được xác nhận tử vong vào ngày X/XX/XXX Tư Nhiên: Sao lại để ta chết? Tiểu hệ thống: Vì như thế nhiêm vụ của tôi và ngài sẽ đc triển nhanh hơn Tư Nhiên:...

Danh sách chương: